Fundacja NEWAG

Pomoc to nasze zadanie!

Założeniu Fundacji towarzyszyła głównie potrzeba wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy materialnej, finansowej, naukowej i wychowawczej.

Fundacja Newag zajmuje się także wspieraniem inicjatyw kulturalno-edukacyjnych oraz zdrowego trybu życia i rozwoju sportu, kultury i nauki a także społeczności lokalnej.

grafika fundator 43458 110157

Nasze projekty

W ramach funkcjonowania Fundacji Newag realizowane są projekty mające na celu pomoc materialną naszym podopiecznym oraz wspomaganie realizowania ich pasji i zainteresowań.

pomoc

Zostań fundatorem

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).